Projeler

PORTFOLYOMUZDAN SEÇMELER

Seçiniz: Tümü
  • Tümü
  • Uygulama Projeleri
  • Güçlendirme Projeleri

İstanbul Yeni Havalimanı Otopark ve Viyadükleri

İzmir Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminali

Aeroport De Paris Merkez Ofisi

Bahreyn Uluslararası Havalimanı Yolcu Terminali

İstanbul Cerrahi Levent Hastanesi

Shangri La Bosphorus Hotel

Starcity Alışveriş Merkezi

Palm Jumeirah Shoreline Apartmanları

Dragos Royal Towers

Sadi Gülçelik Su Sporları Tesisleri

Oasis Moskova Ofis Binası

Enka Okulları Lise Binası

Hebil 157 Vilaları

İstanbul Edition Hotel

Borusan Genel Müdürlük Binası

Turkcell Genel Müdürlük Binası

Doğuş Holding Tower

Turkcell Kartal Plaza

Yeşilköy Havacılık Müzesi

İzmir Adnan Menderes Katlı Otoparkı

Simland Konutları

Turkcell Maltepe Plaza

Turkcell (TTECH) Technology Plaza

Muscat Havalimanı Yolcu Terminali

İzmir Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminali

Yeri / Gaziemir, İzmir

İşveren / TAV Tepe Akfen Yatırım A.Ş.

Mimar / Yakup Hazan

Bina Tipi / Havalimanı Terminali / Airport Terminal

İnşaat Alanı / 300 000 m2

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali Türkiye’nin en büyük iç hatlar terminali olup yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Bu projede 2537 araçlık kapalı ve 3 bin araçlık açık otopark da yer almaktadır. Terminal yapımında toplam 220 bin metreküp betonarme ile 15 bin ton yapısal çelik kullanılmıştır.

Terminalin çok değişik fonksiyonları içermesi, birçok fonksiyon için farklı mimari tasarımların yapılmış olması ve mevcut Dış Hatlar terminali ile bağlantısının öngörülmesi yapısal çeşitliliğin artmasına yol açmıştır. Bu çeşitlilik sonucunda ortaya çıkan yapı sistemleri arasında Tonoz Çatı Sistemi, Fil Ayakları, İskele Yapı Sistemi, Origami Çatı Sistemi, Uçan Yol Yapısı, Apron Cafe Sistemi, Yelken Çatı Sistemi, Konkav Çatı Sistemi, İç Bahçeler, VIP Köprüleri, Yolcu Köprüleri yer almaktadır.

Tonoz Çatı Sistemi terminal tasarımının odak noktasını oluşturmakta olup 72 m net açıklık geçen, 200 m x 80 m plan ölçüsünde bir diagrid sisteme sahiptir. Tasarımda tonoz formdaki çatının büyük açıklığından dolayı, yatay deprem etkileriyle birlikte düşey deprem etkisi de dikkate alınmıştır. Düşey yüklerle birlikte yatay kuvvetlerin çatı düzleminde yarattığı etkilerden dolayı, eleman bağlantıların her iki ana eğilme aksında benzer mertebede iç kuvvetlere maruz kaldığı belirlenmiştir. Çatı sistemi, iki kenarındaki ana taşıyıcı betonarme kirişlere, bir tarafta kurt ağzı rijit mesnet detayı, diğer kenarında ise pimli mafsallı mesnet detayı ile bağlanmıştır. İki kenardaki betonarme ana kirişler çatı bütünlüğünün oluşturulması ve sehimlerin kontrol edilmesi amacıyla, birbirlerine 7 adet yüksek dayanımlı çelik gergi ile bağlanmışlardır.

Tasarımı mimari çelik kullanarak gerçekleştirilmiş olan 4 adet “Fil ayağı”, diagrid hiperboloid huni geometrisine sahip olan taban çapları 15 m ile 20 m arasında değişen yapılardır. Tonoz çatı sistemini taşıyan 120 cm çapındaki, içindeki yapma çelik I-profil ile kompozit olarak tasarlanmış olan betonarme kolonlar özelikle çatının kısa doğrultusunda tek başına yeterli rijitlik sağlayamadığı için, başlangıçta mimari amaçla kullanılmak üzere tasarlanan fil ayakları, aynı zamanda taşıyıcı olarak da kullanılmış ve tonoz çatıya etkiyen düşey ve yatay deprem yüklerinin belirli bir bölümünü taşıyacak şekilde boyutlandırılmıştır.

Tasarımda ayrıca 400 m uzunluğunda olan ve iki komşu yapıyı (Tonoz Çatı Sistemi ve İskele Yapı Sistemi) birbirine uygun derz detayları kullanarak bağlayan bir iskele yapısı yer almaktadır. Bu yapının çatısı 27 m açıklık geçen ve katlanmış plakalardan oluşmuş bir origami formdan esinlenilerek tasarlandığı için Origami Çatı olarak adlandırılan, yapısal çelik ile tasarlanmış olan bir sistem ile örtülmektedir. İskele yapısının önemli bir özelliği, iki tarafındaki yapıların deprem etkileri altındaki farklı hareketlerinden dolayı, yatay düzlemde ortogonal iki doğrultuda oluşan +/- 30 cm mertebesindeki yerdeğiştirme değerlerine izin verebilmek için bir kenarı boyunca hareketli mesnet şeklinde tasarlanmış olmasıdır.

Yeni İç Hatlar Terminalinin yapısal tasarımında, günümüzde yürürlükte olan Türk Deprem Yönetmeliği’ne uyumun yanısıra, önümüzdeki süreçte yürürlüğe girmesi beklenen yeni deprem yönetmeliği kapsamında yer alması öngörülen, bazı güncel yapısal tasarım yöntem ve kuralları da dikkate alınmıştır. Günümüzde uluslararası bazı yönetmelik ve standartlarda da yer alan bu hususların başlıcaları; özellikle büyük açıklıklı yüzeysel yapı sistemlerinin global kararlılık (stabilite) analizleri, yine bu tarz sistemlerde düşey deprem etkilerinin dikkate alınması gibi konuları içermektedir. Ayrıca, farklı yapısal ve dinamik özellikler içeren yapı bloklarının ve kısımlarının farklı davranışları nedeniyle, bunları birleştiren yapı sistemlerinin mesnetlerinin bu farklı davranışları dikkate alarak detaylandırılması ve bu şekilde farklı yapı bloklarını birleştiren sistemlerin bölgesel göçmelerine karşı önlem alınması gibi yaklaşımlar da projelendirmede dikkate alınmıştır.İstanbul Cerrahi Levent Hastanesi

Yeri / Zincirlikuyu, İstanbul

İşveren / GAP İnşaat A.Ş.

Mimar / Turgut Toydemir - Piramit Mimarlık

Bina Tipi / Hastane / Hospital

İnşaat Alanı / 40 000 m2

İstanbul, Zincirlikuyu’da Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan bir arsada inşa edilen İstanbul Cerrahi, Levent Hastanesi binası 6 bodrum kat ile zemin üstündeki 25 normal kattan oluşmaktadır ve toplam kapalı inşaat alanı yaklaşık olarak 40.000 metrekaredir.

Binanın bodrum katları betonarme çekirdek perde - çerçeve sistem ile oluşturulmuş olup, üst yapı taşıyıcı sistemi ilk iki katta yapısal çelik ve betonarme kompozit sistemden, diğer katlarda ise tamamen yapısal çelik çerçeve ve betonarme çekirdek perde sisteminden meydana gelmektedir. Ayrıca, binanın ön cephesinde süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik düşey çapraz sistem oluşturulmuştur. Binanın en üst kotunda ise, ambulans helikopterlerin kullanımına uygun bir helikopter pisti yer almaktadır.

Çok katlı bir hastane binasının yapısal çelik konstrüksiyon ile oluşturulmasıyla, bu alanda ülkemizde bir ilk örnek teşkil eden bu yapının tasarımının her aşaması LEED sertifikası hedef ve koşulları gözetilerek yürütülmüştür.Shangri La Bosphorus Hotel

Yeri / Beşiktaş, İstanbul

İşveren / Beşiktaş Emlak Yatırım A.Ş.

Mimar / Turgut Toydemir

Bina Tipi / Otel / Hotel

İnşaat Alanı / 45 000 m2

İstanbul Beşiktaş’ta, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesinin karşısında yer alan ve eski Tütün Deposu binasının yerine inşa edilen beş yıldızlı otel yapısı, orijinal dış mimari korunarak tasarlanmıştır.

Toplam inşaat alanı yaklaşık olarak 45 bin metrekare olan lüks otel binası, zemin üzerinde yedi normal kat ile zemin altındaki altı bodrum kattan oluşmaktadır. Binanın zemin seviyesi altındaki katları, “top-down” yöntemi kullanılarak; “yukarıdan aşağıya” doğru inşa edilmiştir. Bu kapsamda, binanın çevresinde geçici iksa amaçlı diyafram duvar teşkil edilmiştir. Ardından kolon akslarında çakılan yapısal çelik “jumbo” kesitli kazıklar, binanın nihai durumdaki yapısal çelik-betonarme kompozit kolonlarını oluşturmaktadır. Bu kazıklar üzerinde, öncelikle zemin kat döşemesi, ardından birinci bodrum kat döşemesi ve aşağıya doğru diğer bodrum katların döşemeleri inşa edilmiştir. Her döşeme imalatını takiben döşeme altı hafriyatları tamamlanarak bir alt kota inilmiştir. Bu şekilde ulaşılan temel kotunda kazıklı radye temelin inşasını takiben yukarı katlara doğru çıkılarak betonarme çerçeve ve yatay taşıyıcıların imalatı yapılmış ve bodrum kat inşaatı tamamlanmıştır. Top down uygulaması sırasında, imalatı tamamlanan döşemeler, özellikle alt bodrum katlarda yüksek yanal su basıncı etkisinde kalmaktadır. Bu nedenle bodrum kat döşeme sistemleri, büyük düzlem içi tesirlere karşı, yeterli kararlılık ve dayanımda ve aynı zamanda kazı işlemi ve kazılan malzemenin tahliyesi için gerekli boşluklar bırakılarak bir “grid” halinde tasarlanmıştır. Zemin üzerindeki normal katlar, konvansiyonel betonarme çerçeve sistem şeklinde oluşturulmuştur.

Binanın birinci ve ikinci bodrum katlarında yer alan ve yaklaşık 30 metre açıklıklı balo salonunun çatı döşemesi ise, ön-üretimli öngermeli betonarme kirişler ile taşınmaktadır.

İstanbul Boğazı'na “sıfır” konumda olan ve deniz seviyesinin 28 metre altında inilen bu “top-down construction” uygulaması, dünyadaki benzer sistemler arasında, mevcut sınır koşulları sebebiyle, en zorlu örneklerinden biri olarak nitelendirilmektedir.Starcity Alışveriş Merkezi

Yeri / YeniBosna, İstanbul

İşveren / Merkür İnşaat A.Ş.

Mimar / Öncüoğlu Mimarlık

Bina Tipi / Alışveriş Merkezi / Shopping Center

İnşaat Alanı / 150000 m2

Açıklama

Açıklama

Açıklama

AçıklamaPalm Jumeirah Shoreline Apartmanları

Yeri / Dubai, B.A.E / U.A.E.

İşveren / Baytur İnşaat ve Taahüt A.Ş.

Yatırımcı / Developer / Nakheel

Bina Tipi / Konut / Residence

İnşaat Alanı / 480000 m2

Dubai’deki insan yapımı Palm Jumeirah adasında inşa edilmiş ve toplam 480 bin metrekare inşaat alanına sahip 12-15 katlı lüks konutların uygulama projeleri hazırlanmıştır.

Yapılar dolgu ile oluşturulan ada zeminine kazıklı temeller ile oturtulmuştur.Dragos Royal Towers

Yeri / Dragos, Istanbul

İşveren / DAP Yapı

Mimar / DAP Yapı

Bina Tipi / Konut / Residence

İnşaat Alanı / 30000 m2

Dragos sahilinde tamamı deniz manzaralı, yaklaşık 60 metre yükseklikteki dört bloktan oluşan konut projesi, zemin altından blokları birbirine bağlayan iki adet bodrum kat ile otopark imkanı sağlamaktadır. Proje kapsamında bir villa ve bir de sosyal tesis binası bulunmaktadır.

Yapıların ilginç mimarileri; betonarme kirişsiz döşeme ve perdelerden oluşan taşıyıcı sistem ile mümkün kılınmaktadır.

En üst kattaki mekanik katın çatısı çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistem ile örtülmektedir.Sadi Gülçelik Su Sporları Tesisleri

Yeri / İstinye, Istanbul

İşveren / Enka İnşaat A.Ş.

Mimar / Haydar Karabey, Limited Mimarlık

Bina Tipi / Spor Tesisi / Sports Hall

İnşaat Alanı / 5000 m2

İstinye’deki Sadi Gülçelik Spor Tesisleri Kampüsünde inşa edilen yeni kapalı yüzme havuzunda yüzme ve su topu müsabakaları organize edilmektedir. Tribün ve soyunma odaları betonarme karkas ile teşkil edilen binanın çatısı ve ön cephesi çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemden oluşmaktadır.Oasis Moskova Ofis Binası

Yeri / Moskova, Rusya / Moscow, Russia

İşveren / Enka İnşaat A.Ş.

Mimar / Kohn Pedersen Fox Associates

Bina Tipi / Ofis / Office

İnşaat Alanı / 65000 m2

Binanın metro hattı üzerinde bulunması sebebiyle bodrum katları, top-down-construction metodu ile tasarlanan, toplam inşaat alanı 65.000 m2 olan ve yer üstünde 14, yer altında ise 3 kattan oluşan Oasis İş Merkezi, Moskova şehir merkezinde yer almaktadır. Her bir cephesi farklı eğimde olan yapının cephe eğimlerini daha dramatikleştirebilmek için, cephe kolonları ve hatta bazı çekirdek betonarme perde grupları da eğik olarak tasarlanmıştır.

Yapıya bitişik çelik konstrüksiyon Atrium yapısı, ana binaya kompozit betonarme döşemeler aracılığıyla bağlanarak, yük aktarımı ve stabilitesi sağlanmaktadır.Enka Okulları Lise Binası

Yeri / İstinye, Istanbul

İşveren / Enka İnşaat A.Ş.

Mimar / Haydar Karabey, Limited Mimarlık

Bina Tipi / Okul / School

İnşaat Alanı / 6000 m2

Enka Okulları kampüsünde ilkokul binasına komşu lise binasını ilave edilmesi kapsamında toplam 5000 metrekare kapalı inşaat alanına sahip okul binası projelendirilmiştir.Hebil 157 Vilaları

Yeri / Bodrum, Muğla

İşveren / Aytaç İnşaat

Mimar / Alper Aytaç, Aytac Architects

Bina Tipi / Konut / Residence

İnşaat Alanı / 6000 m2

Bodrum Türkbükü’nde eğimli bir arazide her biri değişik mimari plan ve taşıyıcı sisteme sahip altı süper lüks villaya ait yapısal tasarım ve projelendirme hizmetleri tamamlanmıştır. “Mimarlık Topoğrafyanın Uzantısı” görüşünün bir yansıması olan Hebil 157 projesi, beş dönümlük bir araziye yayılmıştır. Projeyi oluşturan beş binanın beşi de birbirinden farklıdır. Bu farklılık, binaların kendilerine özgü konumlarından, sahip oldukları manzara açılarından ve çevreyle olan iletişimlerinden kaynaklanır. Bu mimari tasarıma paralel olarak da villaların taşıyıcı sistemlerinin de her birinde farklı bir çözümleme gerekli olmuştur.İstanbul Edition Hotel

Yeri / Levent, Istanbul

İşveren / Tümay Mimarlık

Mimar / Tümay Mimarlık

Bina Tipi / Otel / Hotel

İnşaat Alanı / 18000 m2

Beşiktaş İlçesinde, 8 bodrum + zemin + asma +11 normal kat ve 2 tesisat katından oluşan yaklaşık 18000 m2 kapalı alanlı Levent Binasının (eski HSBC Binası) deprem güvenliğinin belirlenmesi çalışmaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi akademisyenleri ile yürütülmüştür. İkinci bir aşamada ise, binanın otel olarak kullanıma dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında, ek yapısal tasarım ve tahkikler yapılmıştır.Borusan Genel Müdürlük Binası

Yeri / Kabataş, Istanbul

İşveren / Borusan

Proje Kapsamı / Scope / Structural Retrofit

Bina Tipi / Ofise / Office

İnşaat Alanı / 6000 m2

İstanbul, Salıpazarı, Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde bulunan ve toplam kullanım alanı yaklaşık olarak 5500 m2 olan BORUSAN Holding binası taşıyıcı sisteminin deprem güvenliğinin Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (Türk Deprem Yönetmeliği, TDY-2007) Bölüm 7’de (Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi) yer alan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi (Push-over yöntemi) uygulanarak belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda işverenin hedef performans seviyesini sağlamak üzere belirlenen yetersizler, yapısal güçlendirme sistemleri ile giderilmiştir.

Yapısal güçlendirme uygulaması aşaması boyunca, mesleki kontrollük ve danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır.Turkcell Genel Müdürlük Binası

Yeri / Beyoğlu, İstanbul

İşveren / Turkcell

Proje Kapsamı / Scope / Structural Retrofit -

Bina Tipi / Ofis / Office

İnşaat Alanı / 13000 m2

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit Mahallesinde bulunan toplam kapalı alanı yaklaşık 13000m2 olan Tepebaşı ve İstiklal bloğu genel müdürlük binalarının taşıyıcı sistemlerinin deprem performans analizleri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (Türk Deprem Yönetmeliği, TDY-2007) Bölüm 7’de (Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi) yer alan sistemin analizi ve “zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz – nonlinear time history analsis” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada işveren tarafından temin edilen sahaya özel deprem ivme kayıtları (site-specific accelograms) kullanılmıştır.

Proje kapsamında işveren tarafından hedeflenen deprem performansının sağlanabilmesi için gerekli yapısal güçlendirme sistemleri boyutlandırılmıştır. Bu sistemler, eleman bazında konvansiyonel güçlendirmeler ile de desteklenmiş tümsel bir yapısal güçlendirmeyi içermektedir. Binanın her bir blok ve katında visko-elastik sıvı sönümleyici güçlendirme elemanları (fluid visco-elastic dampers) kullanılmıştır. Binanın bu güçlendirme sistemleri ile hedeflenen performansı sağladığı, sahaya özel ivme kayıtları da kullanılarak, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizler ile teyit edilmiştir.

Bina güçlendirmesinde Türkiye’deki ilk ve sayılı örneklerinden olan bu uygulama sırasınca, STATICA tarafından mesleki kontrollük ve danışmanlık hizmetleri de sağlanmıştır.Doğuş Holding Tower

Yeri / Maslak, Istanbul

İşveren / Doğuş İnşaat

Proje Kapsamı / Scope / Structural Retrofit

Bina Tipi / Ofis / Office

İnşaat Alanı / 28000 m2

Doğuş Grubuna ait olan ve Maslak-İstanbul, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan, (6) bodrum kat ve zemin üzerindeki (22) kattan oluşan betonarme binanın taşıyıcı sisteminin deprem performans ve güvenliği incelenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda işverenin hedef performans seviyesini sağlamak üzere yapısal güçlendirme sistemleri önerileri geliştirilmiş ve uygulama projeleri hazırlanmıştır.Turkcell Kartal Plaza

Yeri / Kartal, Istanbul

İşveren / Turkcell

Proje Kapsamı / Scope / Structural Retrofit

Bina Tipi / Ofis / Office

İnşaat Alanı / 10000 m2

İstanbul, Kartal’da bulunan Kartal Plaza Binasının deprem güvenliği belirleme çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda işverenin hedef performans seviyesini sağlamak üzere yapısal güçlendirme sistemleri önerileri geliştirilmiştir.Yeşilköy Havacılık Müzesi

Yeri / Yeşilköy, Istanbul

İşveren / İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Mimar / Çağlayan Tuğal, T Mimarlık

Bina Tipi / Müze / Museum

İnşaat Alanı / 30000 m2

İstanbul Yeşilköy’de yer alan mevcut Havacılık müzesinin yerinde inşa edilmesi planlanan yeni Havacılık Müzesi projesi kapsamında Mimar Çağlayan Tuğal ve Dr. Yük. İnş. Müh. İrfan Balıoğlu ile birlikte bir proje çalışması yürütülmüştür.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik müze yapısının betonarme ve çelik konstrüksiyon uygulama projeleri hazırlanmıştır. Taşıyıcı sistemi 120 metre açıklıklı dolu gövdeli çelik konstrüksiyon kemerlerden oluşan çatı sistemine teşhir edilen uçakların bazıları asılacak olup, yine çatıya asılı çelik konstrüksiyon yürüme platformları sayesinde bu uçakların arasında gezinmek mümkün olacaktır.

İki adet betonarme bodrum katı olan müze 1500 kişilik bir oditoryumu da içermektedir.İzmir Adnan Menderes Katlı Otoparkı

Yeri / Gaziemir, İzmir

İşveren / TAV İnşaat / Sera İnşaat

Mimar / Yakup Hazan

Bina Tipi / Otopark / Carpark

İnşaat Alanı / 90000 m2

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali projemiz kapsamında, 2550 araç kapasiteli 5 katlı kapalı otoparktan binası projelendirilmiştir. ve 1500 m2 inşaat alanına sahip terminal bağlantı köprülerinden oluşmaktadır.

Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip, engelsiz bina sınıfındaki kapalı otopark, konvasiyonel betonarme radye temel imalatı üstünde betonarme ön-üretimli bir çerçeve sistem ve yerinde dökme betonarme perdelerden oluşan bir taşıyıcı sisteme sahiptir.Simland Konutları

Yeri / Maltepe, Istanbul

İşveren / Yapı Konut A.Ş.

Mimar / Mutlu Çilingiroğlu

Bina Tipi / Konut / Residence

İnşaat Alanı / 180000 m2

Maltepe ilçesinde yer alan Maltepe Ada Rezidans biri 180.000 m² diğeri 30.000 m² kapalı inşaat alanına sahip 2 parselden oluşmaktadır. Büyük parselde bulunan yaklaşık 60 metre yükseklikteki 4 blok zemin altından birbirine bodrum kat adeti arazinin eğimine uygun olarak 4-6 kat arası değişen otopark ve sığınak katları ile bağlanmaktadır. Küçük parselde yer alan ve 45 metre yüksekliğe sahip olan blok ise 2 adet otopark amaçlı kullanılan bodrum kata sahiptir.

Tünel kalıp sisteminin kullanıldığı bu binalarda üst katlarda geri çekilmelerle bahçe terasları oluşturulmuştur. En üst katta ise teknik kat bulunmaktadır.Turkcell Maltepe Plaza

Yeri / Maltepe, Istanbul

İşveren / Turkcell

Proje Kapsamı / Scope / Structural Retrofit

Bina Tipi / Ofis / Office

İnşaat Alanı / 15000 m2

İstanbul ili, Maltepe ilçesinde bulunan, dört bloktan oluşan ve toplam kapalı alanı yaklaşık 15.000 m2 olan binanın taşıyıcı sistemlerinin deprem güvenliğinin, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (Türk Deprem Yönetmeliği, TDY-2007) Bölüm 7’de (Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi) yer alan performans değerlendirmesi yöntemleri uygulanarak belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda işverenin hedef performans seviyesini sağlamak üzere yapısal güçlendirme sistemleri önerileri geliştirilmiş ve uygulama projeleri hazırlanmıştır.Turkcell (TTECH) Technology Plaza

Yeri / Maltepe, Istanbul

İşveren / Turkcell

Proje Kapsamı / Scope / Structural Retrofit

Bina Tipi / Ofis / Office

İnşaat Alanı / 15000 m2

İstanbul, Maltepe’de bulunan iki komşu bina bloğunda, sistemlerinin deprem performans analizleri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (Türk Deprem Yönetmeliği, TDY-2007) Bölüm 7’de (Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi) yer alan sistemin analizi ve “zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz – nonlinear time history analsis” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında işveren tarafından hedeflenen deprem performansının sağlanabilmesi için gerekli yapısal güçlendirme sistemleri boyutlandırılmıştır. Bu sistemler, eleman bazında konvansiyonel güçlendirmeler ile de desteklenmiş tümsel bir yapısal güçlendirmeyi içermektedir. Binalarda, visko-elastik sıvı sönümleyici güçlendirme elemanları (fluid visco-elastic dampers) kullanılmıştır. Yapıların bu güçlendirme sistemleri ile hedeflenen performansı sağladığı, sahaya özel ivme kayıtları da kullanılarak, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizler ile teyit edilmiştir.

Bina güçlendirmesinde Türkiye’deki ilk ve sayılı örneklerinden olan bu uygulama sırasınca, STATICA tarafından mesleki kontrollük ve danışmanlık hizmetleri de sağlanmıştır.Muscat Havalimanı Yolcu Terminali

Yeri / Muscat, Umman

İşveren / Enka İnşaat

Bina Tipi / Havalimanı / Airport

İnşaat Alanı / 280000 m2

Toplam kapalı alanı 280 bin metrekare olan ve tamamlandığında yıllık 12 milyon yolcu kapasite sahip olacak olan yeni Muscat Havaalanı terminal binası ile kontrol kulesi yapılarına ait betonarme ve çelik konstruksiyon ön-yapısal tasarım ve keşif-metraj çalışmaları tamamlanmıştır.İstanbul Yeni Havalimanı Otopark ve Viyadükleri

Yeri / Tayakadın, İstanbul

İşveren / İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.

Mimar / Yakup Hazan

Bina Tipi / Çok Katlı Otopark ve Viyadük / Multi-story Carpark & Viaducts

İnşaat Alanı / 700000 m2

İstanbul Yeni Havalimanı projesi kapsamında inşa edilen ve yaklaşık toplam 650.000 metrekare kapalı inşaat alanı ve 25,000 araç kapasitesi ile Dünya’nın en büyük otoparkı olmaya aday çok katlı otopark binası ve viyadük yapılarının yapısal tasarımı STATICA tarafından gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu otopark yapısı birbirlerinden atriumlar ile ayrılmış beş adet bloktan oluşmaktadır. Bodrum katları bulunmayan bloklar zemin üzerinde altı kat yüksekliğindedir. Betonarme yerinde dökme çerçeve ve perdelerden oluşan taşıyıcı sistem, en alt katta 245metre uzunluğunda ve 95metre genişliğindeki planda kat döşemesini mono blok (dilatasyonsuz) olarak taşımaktadır. Döşemeler ön-üretimli TT plaklar olarak tasarlanmıştır.

Aeroport De Paris Merkez Ofisi

Yeri / Charles De Gaulle Airport - Paris, Fransa

İşveren / TAV İnşaat A.Ş.

Mimar / Aeroport De Paris

Bina Tipi / Ofis Binası

İnşaat Alanı / 65000 m2

Aeroport de Paris (ADP) firmasının merkez ofisi olarak, Paris Charles De Gaulle Havaalanında inşa edilmesi planlanan ve üç bloktan oluşan ofis binalarına ait ön yapısal tasarım ve projelendirme hizmetleri verilmiştir.

Binaların taşıyıcı sistemi yerinde dökme betonarme çerçeve ve perdeler ve ön-üretimli betonarme boşluklu döşeme sistemleri ile oluşturulmuştur. Prestijli bir ofis binası için tercih edilen geniş ve ferah alanların yaratılabilmesi için, taşıyıcı sistem tercihleri yapısal-mimari koordinasyon süreci sonunda geliştirilmiştir. Yapının uzun açıklıklı ve narin düşey elemanlar gerektiren bölümlerinde ve binalar arasında geçişleri sağlayan köprülerde çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemler boyutlandırılmıştır.

Bahreyn Uluslararası Havalimanı Yolcu Terminali

Yeri / Bahrain

İşveren / TAV İnşaat A.Ş.

Mimar / ADPi - Aeroport De Paris Ingenerie

Bina Tipi / Havalimanı Terminali

İnşaat Alanı / 220000 m2

STATICA, Bahreyn Uluslararası Havalimanı Terminalinin genişletilmesi projesi kapsamında TAV İnşaat firmasına teklif aşamasında yapısal tasarım, optimizasyon, Value-Engineering hizmetleri sunmuştur. Bu çalışmalar kapsamında öneri yapısal tasarım iyileştirmeleri detaylandırılarak metraj (Bill of Quantities) çalışmaları tamamlanmıştır. Teklif aşamasının sonucunda, TAV İnşaat, ortağı Arabtec firmasıyla birlikte ihaleyi kazanmıştır.

İhaleyi takiben, STATICA ana terminal binasının taşıyıcı sisteminin yapısal uygunluk, yapılabilirlik ve optimizasyon açısından yeniden düzenlemiş ve taşıyıcı sistem iyileştirmesi ile ilgili önerilerini işverene ve danışmanlarına sunarak gerekli onayları almıştır. Bu çalışmalar kapsamında, çatı sisteminin yerel ve global kararlılığını sağlayacak düzenlemeler yapılmış, ana terminal binasının betonarme taşıyıcı sistemi ise düşey ve yatay yükler altında ilgili uluslararası yönetmelik koşullarını sağlayacak hale getirilmiştir.