STATICA

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz

STATICA, 2003 yılında İstanbul’da kurulmuş olan ve mimari, tasarım mühendislik tasarımı, deprem mühendisliği, mesleki kontrollük ve teknik danışmanlık hizmetleri veren, konusunda uzman yapı mühendisleri, mimarlar ve teknikerlerden oluşan profesyonel bir mühendislik ve danışmanlık firmasıdır.

STATICA’nın uzmanlık alanı; sismik değerlendirme, yapısal güçlendirme, tarihi yapıların renovasyonu, performansa dayalı yapısal tasarım, yapıların günümüzde geçerli ulusal ve uluslararası standart, yönetmelik ve kodlara uygun ön ve detay tasarım ve projelendirme hizmetleri, uygulama projeleri üretimi, plan ve etüt çalışmaları ile fizibilite hizmetlerini içermektedir.

Mevcut ve yeni yapılara ait tasarım hizmetlerinin yanı sıra, STATICA araştırma ve geliştirme projelerine katkılarda bulunmuş ve akademisyenler ile birlikte çalışmalar sürdürmüştür. STATICA ekibi İstanbul Deprem Master Planı çalışmalarının Zeytinburnu Pilot Programı Üçüncü Kademe Değerlendirme projesi kapsamında ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi akademisyenleri yönetimindeki çalışmalarda rol almış ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ve günümüzde geçerli olan 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde yer alan; Mevcut Binaların Değerlendirilmesi konularının geliştirilerek uygulamaya geçmesinde katkılarda bulunmuştur.

STATICA aynı zamanda 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nin yurt çapındaki eğitimlerine ve eğitim dokümanlarının hazırlanmasına da destek sağlamıştır.

STATICA’nın misyonu, kurumsal hedefleri ve kalite politikası gereği hizmetlerinde sürekli gelişimi sağlamaktır.

Yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak ve bu doğrultuda; güvenilir, yüksek kalitede ve zamanında hizmet sunmak STATICA’nın kendine görev edindiği hedeflerdir.

10 yıllık başarılı geçmişimizin güvencesiyle, iş ortaklarımız ve tüm ekibimiz ile birlikte gerçek bir takım ruhu ile “Geleceği İnşa Etmek” için çalışıyoruz...


Çalışma Alanlarımız


Tasarım ve Projelendirme Hizmetleri


 • Avan Projelerin ve Kesin Projelerin hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin hazırlanması (güncel ulusal ve uluslararası şartnamelere uygun olarak )
 • Kesin malzeme metrajlarının ve keşiflerin hazırlanması

 • Yapı Tipleri:

 • Yüksek Binalar
 • Alışveriş Merkezleri
 • Büyük Açıklıklı Yapılar
 • Otoyol Köprü ve Viyadükleri
 • Havaalanı Terminal ve Hangar Yapıları
 • Endüstriyel Tesisler
 • Deprem Güvenliği Belirleme ve Güçlendirme Projeleri
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri

 • Fizibilite Çalışmaları

 • Fizibilite etüdleri, planlama ve değerlendirme çalışmaları
 • Konsept tasarımların yapılması
 • Bölgesel değerlendirme ve sismik risk çalışmaları
 • Zemin etüdleri ve jeoteknik hizmetler
 • Teknik danışmanlık hizmetleri
 • İhale dosyası hazırlanması (Metraj ve Keşif Çalışmaları, Teknik ve İdari Şartnameler, Teklif Alma Şartnamesi, İnşaat Sözleşmesi)

 • Müşavirlik Hizmetleri

 • İhale aşamasında İşverenlere teknik ve idari destek hizmetleri
 • İhale değerlendirme hizmetleri ve sözleşme aşamasında yüklenici görüşmelerinde teknik yardım
 • Tasarım ve projelerin teknik, ekonomik ve kalite kontrolü
 • Proje ve İnşaat Yönetimi
 • Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri